ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ - 2016

ΕΤΗ

'Ορθοδόξων ΠΑΣΧΑ

Λατίνων ΠΑΣΧΑ

2016

01

Μαϊου

Δ

27

Μαρτίου

2017

16

'Απριλίου

 

16

'Απριλίου

2018

08

'Απριλίου

 

01

'Απριλίου

2019

28

'Απριλίου

 

21

Μαρτίου

2020

19

'Απριλίου

Δ

12

'Απριλίου

2021

02

Μαϊου

 

04

'Απριλίου

2022

24

'Απριλίου

 

17

'Απριλίου

2023

16

'Απριλίου

 

09

'Απριλίου

2024

05

Μαϊου

Δ

31

Μαρτίου

2025

20

'Απριλίου

 

20

'Απριλίου

2026

12

'Απριλίου

 

05

'Απριλίου

2027

02

Μαϊου

 

28

Μαρτίου

2028

16

'Απριλίου

Δ

16

'Απριλίου

2029

08

'Απριλίου

 

01

'Απριλίου

Jahr

Orthodoxe Ostern

Lateinische Ostern

Δ = Δίσεκτον έτος / Schaltjahr
- ohne Gewähr -